Các nhà khoa học phát triển kỹ thuật điều trị thần kinh siêu âm không xâm lấn

Động kinh là chứng rối loạn hệ thống thần kinh trung ương bởi các cơn động kinh tái phát do kích thích quá mức hoặc ức chế không đủ các tế bào thần kinh. Kích thích siêu âm gần đây đã nổi lên như một phương pháp không xâm lấn để điều chỉnh hoạt động của não; tuy nhiên, phạm vi và hiệu quả của nó đối với các rối loạn thần kinh khác nhau, như bệnh Parkinson, Động kinh và Trầm cảm, vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.

Các nhà nghiên cứu từ Viện Công nghệ Tiên tiến (SIAT) của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã phát triển một kỹ thuật điều trị thần kinh siêu âm không xâm lấn, có khả năng điều chỉnh sự kích thích thần kinh mà không gây hại cho não. Hệ thống siêu âm xung siêu âm và siêu âm cường độ thấp đã được chuẩn bị cho mô hình linh trưởng không phải của con người về các thí nghiệm động kinh và mô động kinh ở người, tương ứng. Kết quả cho thấy kích thích siêu âm có thể gây ảnh hưởng ức chế đến cơn động kinh (epileptiform) và cải thiện co giật hành vi trong mô hình động kinh ở linh trưởng.

Kích thích siêu âm ức chế các hoạt động epileptiform với hiệu quả vượt quá 65% trong các mẫu sinh thiết từ bệnh nhân động kinh trong ống nghiệm. Cơ chế ức chế sự kích thích tế bào thần kinh có thể là do điều chỉnh sự cân bằng của các đầu vào synap kích thích - ức chế (E/I) bằng cách tăng hoạt động của các tế bào thần kinh ức chế cục bộ. Ngoài ra, sự thay đổi nhiệt độ giữa các lát não này là dưới 0,64 độ C trong quy trình thí nghiệm. Nghiên cứu lần đầu tiên chứng minh rằng siêu âm xung cường độ thấp đã cải thiện các hoạt động điện sinh lý và kết quả hành vi trong mô hình linh trưởng đối với bệnh động kinh và ức chế các hoạt động động kinh của các tế bào thần kinh từ các lát cắt động kinh ở người.

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng cho việc sử dụng lâm sàng tiềm năng của kích thích siêu âm xung cường độ thấp không xâm lấn để điều trị động kinh.

Nghiên cứu được công bố trên Theranostics!

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-scientists-noninvasive-ultrasound-neuromodulation-technique.html, 16/5/2020