Các nhà nghiên cứu tìm thấy số lượng đột biến trong tế bào lympho B ở người tăng theo tuổih

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Albert Einstein - Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng số lượng đột biến soma của tế bào lympho B ở người tăng theo tuổi. Trong bài báo đăng trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia, nhóm đã mô tả nghiên cứu của họ, sắp xếp theo trình tự tế bào từ trẻ sơ sinh đến người trưởng thành.

Khi các nhà khoa học tiếp tục cố gắng tìm hiểu con người và động vật khác khi lão hóa và tìm cách ngăn chặn điều này. Những nghiên cứu trước đây đã tập trung vào tốc độ đột biến xảy trong các tế bào. Trong nỗ lực mới này, nhóm nhà nghiên cứu đã sắp xếp trình tự tế bào lympho B ở người (tế bào bạch cầu sản xuất kháng thể khi cần thiết) ở con người từ giai đoạn trứng nước cho đến khi 100 tuổi. Mục tiêu của họ là tìm hiểu thêm về tỷ lệ đột biến của tế bào lympho B khi con người già đi.

Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng họ tìm thấy số lượng đột biến tăng theo tuổi của những người được thử nghiệm. Ví dụ, trẻ sơ sinh, có trung bình 463,4 đột biến. Những người trong độ tuổi từ 27 đến 30 có trung bình là 1.181,9 đột biến, từ 52 đến 75 có trung bình là 2.101,7 đột biến và từ 97 đến 106 có trung bình là 3.127,0 đột biến. Họ cũng lưu ý rằng phần lớn những đột biến mà họ quan sát được là duy nhất đối với tế bào ở cá thể mà chúng được tìm thấy, mặc dù có một vài trường hợp ngoại lệ.Ví dụ, khoảng 20 đột biến giống nhau ở các tế bào khác trong cùng một người. Và thêm nhiều đột biến xuất hiện ngẫu nhiên trên bộ gen ngoại trừ một vài điểm; theo đó những đột biến mà họ quan sát thấy có bản chất tương tự như loại đột biến được thấy trong tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu đã kết hợp với kết quả sắp xếp trình tự của họ với dữ liệu từ giải trình tự exome và ATAC, kết quả cho thấy những đột biến với yếu tố phiên mã cũng tăng theo tuổi và do đó đột biến ở các vùng nhiễm sắc mở hoạt động.

N.T.T (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-04-mutations-human-lymphocytes-age.html, 4/2019