Đại học Trung Quốc phát triển bộ xét nghiệm nhanh cho vi-rút corona

Đại học Nankai của Trung Quốc đã công bố một bước đột phá trong việc phát triển một bộ xét nghiệm
nhanh vi-rút corona có thể xác định nhiễm ở những bệnh nhân nghi ngờ trong vòng 15 phút.

Sản phẩm mới này giúp phát hiện vi-rút, được gọi là bộ phát hiện kháng thể IgM/IgG Novel Coronavirus
(Covid-19), được phát triển bởi trường Đại học Century-old có trụ sở ở phía Bắc Thiên Tân của Trung
Quốc, với một nhóm các chuyên gia từ các trường đại học và công ty dược phẩm sinh học khác ở Trung
Quốc.
Thẻ kiểm tra nhanh, là một phần của bộ công cụ, có thể phát hiện vi-rút chỉ trong 15 phút. Bộ xét nghiệm
có thể rút ngắn thời gian xét nghiệm, giúp vận hành dễ dàng và nhanh; chẩn đoán nhanh các bệnh nhân
nghi ngờ và sàng lọc tại chỗ những người tiếp xúc gần.
Tuần trước, Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc đã mời các dự án nghiên cứu về bộ xét nghiệm
nhanh cho vi-rút corona, nói rằng thuốc thử phát hiện axit nucleic hiện tại mất nhiều thời gian và có các
hoạt động phức tạp. Họ không thể đáp ứng nhu cầu của xét nghiệm nhanh trên bệnh nhân nghi ngờ và
nhiễm trùng không triệu chứng.

Một số nhóm nghiên cứu trên khắp Trung Quốc đang phát triển hoặc đã phát triển các sản phẩm thử
nghiệm nhanh chóng cho vi-rút corona. Bộ dụng cụ thử nghiệm Nankai dự kiến ​​sẽ được sử dụng trong
phòng chống dịch bệnh sớm.
Đ.T.V (NASATI), theo https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/chinese-university-develops-rapid-test-
kit-for-
coronavirus?fbclid=IwAR2xmkZFbIHSnvQXCeRokulzRdOGaBm0s9TdSx4_8BVRtCIIBrpDXAkp89c,
19/2/2020