Khẩu trang có thể làm giảm sự lây lan của coronavirus

Các chuyên gia ở Hồng Kông cho biết, thử nghiệm trên chuột đồng cho thấy việc sử dụng khẩu trang làm giảm lây lan coronavirus. Đây là một trong những nghiên cứu đầu tiên về việc liệu mặt nạ có thể ngăn chặn COVID-19 có triệu chứng và không có triệu chứng lây nhiễm cho người khác hay không.

Trưởng nhóm nghiên cứu Giáo sư Yuen Kwok-yung- chuyên gia hàng đầu thế giới về coronavirus, họ đã đặt những con chuột đồng bị nhiễm bệnh nhân tạo bên cạnh những con khỏe mạnh. Khẩu trang phẫu thuật được đặt giữa hai buồng với luồng không khí đi từ động vật bị nhiễm sang những con khỏe mạnh. Các nhà nghiên cứu nhận thấy việc truyền vi-rút không tiếp xúc có thể giảm hơn 60% khi sử dụng khẩu trang. 2/3 số chuột khỏe mạnh đã bị nhiễm bệnh trong vòng 1 tuần nếu không đeo khẩu trang.

Tỷ lệ lây nhiễm đã giảm xuống chỉ còn hơn 15% khi đeo mặt nạ phẫu thuật vào lồng cho chuột bị nhiễm bệnh và khoảng 35% khi được đặt vào chuồng với chuột đồng khỏe mạnh. Những con chuột bị nhiễm bệnh cũng được phát hiện có ít vi-rút trong cơ thể hơn những con bị nhiễm mà không đeo mặt nạ.

Yuen Kwok-yung là một trong những nhà vi trùng học đã phát hiện ra virus SARS, tiền thân của coronavirus hiện tại khi nó xuất hiện vào năm 2003, giết chết khoảng 300 người ở Hồng Kông. Rút kinh nghiệm từ đại dịch SARS, ông đã khuyên người Hồng Kông sớm hiện nay nên áp dụng mặt nạ phổ quát. Bốn tháng sau khi phát hiện trường hợp COVID-19 đầu tiên, Hồng Kông đã chủ yếu kiểm soát căn bệnh này với chỉ hơn 1.000 ca nhiễm và bốn trường hợp tử vong.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-05-hamster-masks-coronavirus-scientists.html, 17/5/2020