NGHIÊN CỨU CHO THẤY THIỀN HÀNG NGÀY LÀM CHẬM LÃO HÓA NÃO

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Wisconsin-Madison và Trường Y Harvard đã tìm thấy bằng chứng cho thấy thiền hàng ngày có thể làm chậm quá trình lão hóa não. Trong bài báo được công bố trên tạp chí Neurocase, nhóm đã mô tả nghiên cứu của họ về một tu sĩ Phật giáo thiền định hàng ngày.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu bộ não của Yongey Mingyur Rinpoche, là tu sĩ Phật giáo Tây Tạng 41 tuổi, đã thực hành thiền gần như mỗi ngày. Trong suốt cuộc đời của mình, Yongey Mingyur Rinpoche đã thể hiện khả năng thiền định trên mức trung bình và giảng dạy thực hành cho những người khác từ nhiều năm trước. Nhóm nghiên cứu tại Center for Healthy Minds ở Đại học Wisconsin-Madison tự hỏi liệu sống một cuộc sống như vậy có thể có tác động đến não của nhà sư hay không, và nếu vậy, đó là loại tác động nào.

Để tìm hiểu, họ đã quét não của Yongey Mingyur Rinpoche thông qua máy MRI bốn lần trong 14 năm qua. Cùng thời gian đó, các nhà khoa học cũng thu được quét não MRI của một nhóm kiểm soát bao gồm 105 người lớn khác từ khu vực địa phương gần tuổi như tu sĩ Yongey Mingyur Rinpoche. Sau đó, họ đã gửi tất cả các bản quét não cho một hệ thống AI có tên là khung ước tính khoảng cách tuổi não (BrainAge).

Hệ thống BrainAge ước tính tuổi của tu sĩ Yongey Mingyur Rinpoche là 33. Các nhà nghiên cứu giải thích kết quả này là bằng chứng về sự lão hóa não với tốc độ chậm hơn so với nhóm đối chứng. Và họ lưu ý rằng hệ thống BrainAge đã tìm thấy một số phần trong bộ não của Yongey Mingyur Rinpoche đã bị lão hóa theo cách tương tự như nhóm kiểm soát, cho thấy sự khác biệt về lão hóa não giữa các cá nhân có thể là do sự thay đổi phối hợp trong chất xám. Họ cũng lưu ý rằng họ đã tìm thấy bằng chứng cho thấy bộ não của Yongey Mingyur Rinpoche đã phát triển hơn bộ não của những người khác trong nhóm kiểm soát.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-03-daily-meditation-brain-aging.html, 25/3/2020