Nghiên cứu mới về Oxytocin có thể điều chỉnh hành vi xã hội

Oxytocin được gọi là hormone tình yêu và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh hành vi xã hội và làm mẹ. Trong những năm gần đây, có nhiều phương pháp điều trị mới về oxytocin trong não cho các trường hợp rối loạn sức khỏe tâm thần, như lo lắng, rối loạn phổ tự kỷ và trầm cảm sau sinh. Nghiên cứu mới này đã phát hiện ra một nhóm tế bào được kích hoạt bởi oxytocin trong khu vực của não chuột cái không có trong cùng khu vực trong não chuột đực.

Phó giáo sư Ryoichi Teruyama, cho biết: "Nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng điều tra sự khác biệt giữa hệ thống oxytocin ở nữ so với nam, nhưng không ai tìm thấy thành công bằng chứng thuyết phục cho đến bây giờ. Phát hiện của chúng tôi là một bất ngờ lớn”.

Các tế bào thụ thể oxytocin xuất hiện ở vùng não được cho là có liên quan đến sự điều chỉnh hành vi của người mẹ. Hơn nữa, sự biểu hiện của thụ thể oxytocin trong các tế bào này chỉ hiện diện khi estrogen có mặt. Những điều này ngụ ý rằng các tế bào này có liên quan đến việc gây ra hành vi của người mẹ. Ngoài ra, nó xác nhận những gì nhiều nghiên cứu gần đây của con người đã chỉ ra: có mối liên hệ giữa một biểu hiện thay đổi của thụ thể oxytocin và trầm cảm sau sinh.

Trầm cảm sau sinh tập trung vào những bà mẹ sức khỏe kém và có tác động tiêu cực đến sự phát triển của trẻ. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng con của những bà mẹ bị trầm cảm có nguy cơ mắc một loạt các vấn đề về nhận thức, cảm xúc, hành vi và sức khỏe. Do đó, trầm cảm sau sinh là một vấn đề sức khỏe cộng đồng lớn có ảnh hưởng xấu đáng kể đến cả mẹ và con. Khoảng 10 đến 20% phụ nữ trải qua trầm cảm sau sinh sau khi sinh con. Phát hiện mới này mở ra cơ hội cho các phương pháp điều trị và thuốc mới tiềm năng cho chứng trầm cảm sau sinh nhắm vào các tế bào thụ thể oxytocin. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Plos one!

Đ.T.V (NASATI), theo https://www.sciencedaily.com/releases/2019/07/190725151017.htm, 25/7/2019