Sử dụng chất gây nghiện làm ảnh hưởng Gen LPHN3

Một số biến thể trong gen LPHN3, liên quan đến rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) ở trẻ em và người lớn, khả năng lớn là do hút thuốc, uống rượu, cần sa và các chất gây nghiện khác. Những phát hiện này dựa trên nghiên cứu của khoảng 2.700 bệnh nhân là trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn ở Hoa Kỳ, Colombia và Tây Ban Nha, và nó gợi ý các công cụ di truyền mới để cải thiện việc ngăn chặn các hành vi gây nghiện ở người mắc rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD). Nghiên cứu được dẫn dắt bởi các chuyên gia Mauricio Arcos Burgos và Maximilian Muenke từ Viện sức khỏe quốc gia ở Bethesda (Hoa Kỳ).
 
A gene involved in ADHD could be related to addictive substance use
 
ADHD là một trong những rối loạn phổ biến nhất ở thời thơ ấu và thanh thiếu niên. Nó có thể kéo dài cho đến khi trưởng thành và đặc điểm của nó là hiếu động, bốc đồng và thiếu chú ý. Một trong những gen liên quan đến tính nhạy cảm với ADHD là LPHN3, mã hóa protein latrophilin 3, một phân tử liên quan đến sự hình thành các kết nối synap giữa một số loại tế bào thần kinh.
 
Mối liên hệ giữa LPHN3 và ADHD là một trong những nghiên cứu nhiều nhất liên quan đến nguyên nhân của rối loạn. Ngoài ra, gen này có tác động đến phản ứng của bệnh nhân với thuốc, mức độ nghiêm trọng của bệnh và biểu hiện của hành vi gây rối. Tuy nhiên, cho đến nay, bản chất của mối quan hệ giữa gen LPHN3 và nghiện chất chưa được khám phá.
 
Trong nghiên cứu mới, các chuyên gia đã áp dụng một phương pháp thống kê sáng tạo (khung phân vùng đệ quy) tích hợp thông tin lâm sàng, nhân khẩu học và di truyền, để dự đoán các rối loạn đồng mắc khác, như nghiện thuốc lá, rượu, cocaine, cần sa và cần sa, trong số khác. Trong nhóm bệnh nhân Tây Ban Nha mắc ADHD, một biến thể cụ thể của gen LPHN3 làm tăng 40% nguy cơ lệ thuộc vào nicotine. Theo các chuyên gia, kết quả tương tự trong các trường hợp đối với rượu và ma túy bất hợp pháp, đã được nghiên cứu ở thử nghiệm này.
 
Đồng tác giả nghiên cứu, Cormand lưu ý: Không phải tất cả những người bị ảnh hưởng bởi ADHD đều thể hiện các hành vi có tính chất gây nghiện. Di truyền đóng vai trò quan trọng trong những hành vi này. Điều này giúp chúng ta ngăn ngừa rủi ro trong tương lai ở trẻ em và người lớn mắc ADHD và cải thiện các chiến lược phòng ngừa. Tuy nhiên, di truyền ADHD rất đa dạng, có nhiều gen liên quan và chúng khác nhau giữa các bệnh nhân. với sự rối loạn.
 
Các chuyên gia cho biết 75% ADHD là do di truyền và 25% còn lại liên quan đến các yếu tố môi trường có thể thay đổi. Do đó, nhiều yếu tố bên ngoài có thể có liên quan đến sự xuất hiện của những hành vi gây nghiện ở người bị ADHD. Ví dụ, lối sống nhất định hoặc tương tác xã hội có thể đóng một vai trò quan trọng. Ngoài ra, cocaine và các chất gây nghiện khác có tác dụng kích thích tâm thần tương tự như trong điều trị dược lý chính cho ADHD.
 
Điều trị tâm lý và dược lý và can thiệp tâm lý là các chiến lược kết hợp có hiệu quả nhất trong điều trị ADHD. Trong tương lai, các nghiên cứu lâm sàng mới được yêu cầu để phân tích tầm quan trọng của di truyền trong tính nhạy cảm của ADHD và các hành vi gây nghiện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân.
 
Nhà nghiên cứu Noèlia Fernàndez, cho biết: "Rất khó tiếp cận bệnh nhân có chẩn đoán ADHD và hồ sơ sử dụng ma túy cho phép tham gia vào các nghiên cứu này”. Ngoài ra, trong các nghiên cứu di truyền, các mẫu dân số phải đồng nhất. Các vấn đề khác là khó lấy dữ liệu từ tất cả các cá nhân, hoặc thậm chí từ những người có thể nói dối về việc sử dụng các chất gây nghiện của họ.

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2019-02-gene-involved-adhd-addictive-substance.html, 26/2/2019