Sức khỏe tinh thần của trẻ bị ảnh hưởng bởi thời gian ngủ

Trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ em bị ảnh hưởng bởi số lượng giấc ngủ mà các nhà nghiên cứu từ Đại học Warwick đã tìm thấy. Trạng thái ngủ là các quá trình hoạt động hỗ trợ tổ chức lại mạch não. Điều này làm cho giấc ngủ đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, vì bộ não đang phát triển và sắp xếp lại nhanh chóng.

Trong bài báo "Thời lượng giấc ngủ, cấu trúc não bộ, và các vấn đề về tâm thần và nhận thức ở trẻ em", được xuất bản trên tạp chí Phân tích tâm thần học, 11.000 trẻ em trong độ tuổi 9-11 từ bộ dữ liệu Phát triển nhận thức não của thanh thiếu niên có mối quan hệ giữa thời gian ngủ và cấu trúc não được kiểm tra bởi các nhà nghiên cứu Giáo sư Jianfeng Feng, Giáo sư Edmund Rolls, Tiến sĩ Wei Cheng và các đồng nghiệp từ Khoa Khoa học Máy tính và Đại học Fudan của Đại học Warwick.

Các biện pháp trầm cảm, lo lắng, hành vi bốc đồng và hiệu suất nhận thức kém ở trẻ em có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn. Hơn nữa, các vấn đề trầm cảm có liên quan đến thời gian ngủ ngắn một năm sau đó. Các kết quả được tìm thấy dựa trên các nghiên cứu hiệp hội, không phải nghiên cứu nguyên nhân.

Thể tích não thấp hơn của các vùng não liên quan đến vỏ não trán ổ mắt (Orbitofrontal cortex), trước trán và vỏ thái dương, tiểu thùy tứ giác và thùy đỉnh (supramarginal gyrus) được tìm thấy có liên quan đến thời gian ngủ ngắn hơn bằng cách sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu lớn.

Giáo sư Jianfeng Feng, đến từ Đại học Warwick nhận xét: "Lượng giấc ngủ được khuyến nghị cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi là 9-12h. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ là phổ biến ở trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp thế giới do nhu cầu về thời gian đi học ngày càng tăng, thời gian sử dụng màn hình tăng lên và hoạt động thể thao xã hội. Một nghiên cứu trước đây cho thấy khoảng 60% thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ ngủ ít hơn 8h vào ban đêm. Phát hiện của chúng tôi cho thấy các vấn đề về hành vi, tổng điểm của trẻ em ngủ ít hơn 7h trung bình cao hơn 53% và tổng điểm nhận thức trung bình thấp hơn 7,8% so với trẻ ngủ 9-11h. ngủ đủ giấc trong cả nhận thức và sức khỏe tâm thần ở trẻ. Chúng tôi phải nhấn mạnh ở đây rằng các kết quả được tìm thấy dựa trên các nghiên cứu kết hợp, nhưng không phải là nghiên cứu nguyên nhân”.

Giáo sư Edmund Rolls đến từ Đại học Warwick cũng nhận xét: "Đây là những hiệp hội quan trọng đã được xác định giữa thời gian ngủ ở trẻ em, cấu trúc não bộ và các biện pháp sức khỏe nhận thức và tinh thần, nhưng cần nghiên cứu thêm để khám phá những lý do cơ bản cho những mối quan hệ này".

Đ.T.V (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-02-children-mental-health-affected-duration.html, 4/2/2020