TÌM RA SÁU LOẠI THUỐC TRIỂN VỌNG TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19

Một nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế sau khi thử nghiệm hơn 10.000 hợp chất đã xác định được sáu loại thuốc tiềm năng trong điều trị COVID-19.

Nghiên cứu có sự tham gia của nhà khoa học Luke Guddat tại trường Đại học Queensland, đã thử nghiệm hiệu quả của các thuốc được phê duyệt, các loại thuốc ứng viên trong các thử nghiệm lâm sàng và các hợp chất khác.

GS. Guddat cho rằng: "Hiện tại không có liệu pháp mục tiêu hoặc lựa chọn điều trị hiệu quả cho COVID-19. Để nhanh chóng phát hiện ra các hợp chất hàng đầu cho sử dụng lâm sàng, chúng tôi đã khởi xướng một chương trình sàng lọc thuốc thông lượng cao, cả trong phòng thí nghiệm và sử dụng phần mềm máy tính mới nhất để dự đoán khả năng nhiều loại thuốc khác nhau liên kết với virus”.

GS. Guddat cho biết dự án nhắm vào enzyme chính của virus COVID-19 có tên là protease chính hoặc Mpro, đóng vai trò then chốt làm trung gian cho virus nhân lên. Sau khi thử nghiệm hàng nghìn loại thuốc, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy sáu loại xem ra có hiệu quả trong việc ức chế loại enzyme đang được quan tâm đặc biệt.

Sau khi cấu trúc của enzyme được công bố công khai, nhóm nghiên cứu đã nhận được hơn 300 yêu cầu cung cấp thêm thông tin, ngay cả trước khi bài báo nghiên cứu được xuất bản.

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature.

N.P.D (NASATI), theo https://medicalxpress.com/news/2020-04-covid-drug-treatments.html, 9/4/2020