Trung Quốc chia sẻ trình tự bộ gen của 5 chủng vi-rút corona mới năm 2019

Trình tự bộ gen của 5 chủng vi-rút corona mới năm 2019 (2019-nCoV) trên Trung tâm dữ liệu gen quốc gia (NGDC) đã được đồng bộ hóa và chia sẻ với cơ sở dữ liệu của Mỹ, theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) ngày 7/2/2020.

5 chủng đã được cung cấp bởi Viện Sinh học mầm bệnh thuộc Viện Khoa học Y khoa Trung Quốc cho NGDC vào ngày 26/1/2020. Việc chia sẻ dữ liệu, các chủng đã được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu GenBank tại Trung tâm Thông tin Công nghệ sinh học Quốc gia (NCBI) ở Hoa Kỳ. Số thứ tự của các chủng trên NCBI là từ MT019529 đến MT019533. Kể từ khi phát hành cơ sở dữ liệu 2019-nCoV vào ngày 22/1/2020, trình tự bộ gen của 82 chủng vi rút trên toàn thế giới đã được thu thập và tích hợp.

Giám đốc NGDC Bao Yiming cho biết: Bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích biến thể bộ gen của 2019-nCoV và thu được thông tin chi tiết về mức độ biến đổi, vùng biến đổi và cơ sở biến đổi giữa các chủng 2019-nCoV, các chủng 2019-nCoV và SARS-CoV và giữa năm 2019. Các chủng dơi vi-rút corona giống như SARS.

Với hơn 300.000 lượt tải xuống tập tin chuỗi, cơ sở dữ liệu đã cung cấp dịch vụ cho hơn 30.000 khách truy cập từ 106 quốc gia và khu vực, CAS cho biết.

Đ.T.V (NASATI), theo http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/07/c_138763999.htm?fbclid=IwAR2kfXUVUUwu8ny4o_yhUZ43xIS0gfpeLcOhYqILTpXLx5A6i3gIGi4-HLQ, 7/2/2020