Đồng Nai hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn

Ngày 6/6/2022, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022".

Một gian hàng giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của Đồng Nai

Theo đó, các lĩnh vực được tỉnh Đồng Nai ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo là chuyển đổi số, công nghệ thông tin-truyền thông, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, dịch vụ du lịch, dịch vụ logistic, công nghiệp chế biến sau nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Ngoài ra, Kế hoạch ưu tiên hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đối tượng được hỗ trợ là các cá nhân, nhóm cá nhân có ý tưởng, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Trong đó, ưu tiên các dự án thuộc các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Mục tiêu được tỉnh Đồng Nai xác định là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng, triển khai các chương trình truyền thông, phổ biến những gương điển hình và tăng cường hỗ trợ, kết nối các nhà đầu tư...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn.

P.A.T (Tổng hợp)