Hội thảo "Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp sáng tạo"

Ngày 10/7/2021, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia phối hợp với Đại học Kinh tế Quốc dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Kết nối mạng lưới nghiên cứu, xây dựng chính sách về khởi nghiệp, sáng tạo” bằng hình thức trực tuyến với các điểm cầu trên toàn quốc và tuân thủ chặt chẽ các quy định phòng chống dịch bệnh của Chính phủ.

Hội thảo đã kết nối được với 30 Sở Khoa học và Công nghệ, hơn 50 Viện nghiên cứu, trường đại học trên cả nước, quy tụ hơn 1000 đại biểu theo dõi trực tuyến. Trong đó, có hơn 60 bài nghiên cứu với đa dạng các chủ đề liên quan tới khởi nghiệp sáng tạo đã được các nhà nghiên cứu, chuyên gia gửi về Hội thảo.

Theo Quyết định 188/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025. Đến nay, các hoạt động trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã đạt được những thành tựu đáng kể. Điển hình như các giải pháp được xây dựng và đề xuất  từ các chủ thể trong hệ sinh thái như trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước như: hoàn thiện cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ các doanh nghiệp nghiên cứu, đầu tư vào khởi nghiệp sáng tạo; ban hành bộ chỉ số xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia hay nghiên cứu các cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp spin-off từ cơ sở giáo dục,… Tuy nhiên, sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu như Viện/trường đại học với cơ quan quản lý địa phương về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo còn yếu, đặc biệt là chưa có một mạng lưới thống nhất trên quy mô cả nước về việc nghiên cứu, xây dựng chính sách cho khởi nghiệp sáng tạo. 

Theo TS Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Chính phủ đã đặt ra nhiệm vụ trong năm nay là xây dựng một mạng lưới kết nối khởi nghiệp sáng tạo quốc gia. Để thực hiện nhiệm vụ này, cần xây dựng một nền tảng mới, cách làm mới. Mọi người tham gia đều tự tìm thấy lợi ích và tự tương tác, chứ không mang tính hành chính.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, chia sẻ, cung cấp những thông tin về các nội dung: Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam; cơ chế, chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phát triển mạng lưới nghiên cứu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo… Các chuyên gia cũng đề xuất một số định hướng chính sách phát triển đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2015. Ngoài kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh từ trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp lớn, các công ty spin-off và start up cần có ưu đãi mới về tài chính sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số; đưa ra những chính sách đặc thù về thí điểm mô hình sandbox, cách thoái vốn; mở rộng mạng lưới đổi mới sáng tạo với tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cố vấn. Đồng thời kết nối công ty spin-off và startup với các nền tảng đổi mới sáng tạo mở như chương trình Techfest, hội chợ đầu tư công nghệ...

Hội thảo với sự kỳ vọng hình thành, kết nối mạng lưới các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về khởi nghiệp sáng tạo tại các bộ, ngành, địa phương, các trường đại học, viện nghiên cứu, làm nền tảng cho việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia.

P.A.T (NASATI)