Tổ chức Năng suất Châu Á tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động nâng cao năng suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới. Tổng Thư ký APO Achmad Kurnia Prawira Mochtan (AKP Mochtan) khẳng định tại buổi tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh ngày 26/02/2020 tại Hà Nội.


Toàn cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự hợp tác của APO thời gian qua, nhất là trong các hoạt động tăng cường năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tạo mọi điều kiện cho những hoạt động, dự án liên quan đến APO, đặc biệt là việc kết nối hợp tác giữa hai tổ chức trong khu vực là ASEAN và APO nhân năm Việt Nam, đồng thời đảm nhận vai trò chủ tịch của cả hai tổ chức trong năm 2020.

Bộ trưởng mong muốn, hai tổ chức sẽ cùng đồng hành, hỗ trợ các nền kinh tế thành viên đạt được các mục tiêu phát triển bền vững thông qua hoạt động tăng cường năng suất và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị APO tiếp tục hỗ trợ trong việc chia sẻ thông tin, cung cấp chuyên gia, kinh nghiệm quốc tế và các nguồn lực liên quan để sớm hoàn thành và đưa vào triển khai Kế hoạch tổng thể về năng suất quốc gia hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và xây dựng Trung tâm xuất sắc về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng suất của APO tại Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ buổi tiếp, Ngài Tổng thư ký APO đã gửi đến Bộ trưởng Báo cáo nghiên cứu sơ bộ về các biện pháp giúp chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam thông qua việc nâng cao năng suất và đổi mới sáng tạo. Báo cáo được xây dựng dựa trên lời đề nghị của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đến Ngài Tổng thư ký nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng thư ký tại Việt Nam vào cuối tháng 11 năm 2019. Đồng thời, Ngài Tổng thư ký khẳng định, APO sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong hoạt động nâng cao năng suất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như các giải pháp thúc đẩy năng suất trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế trong thời gian tới.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASATI