Tìm kiếm các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại TP.HCM

Sở thông tin và truyền thông (TT&TT) TP.HCM vừa tổ chức họp báo giới thiệu về hội thi “Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn TP.HCM năm 2020”. Hội thi do UBND TP.HCM chủ trì, Sở TT&TT là đơn vị triển khai thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị: Đại học quốc gia, Sở KH&CN, Hội tin học, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Hội thi được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào thực tế.

Đối tượng tham gia hội thi là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người Việt Nam ở trong và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM.

Hội thi sẽ được triển khai với 2 nhóm chính:

- Nhóm 1: Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh”.

Thí sinh tham dự nhóm này sẽ phát triển các thuật toán trí tuệ nhân tạo để giải quyết bài toán thực tế, ứng dụng phục vụ cho giao thông tại TP.HCM.

- Nhóm 2: Sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Solution)

Gồm các giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội.

Đối với các giải pháp nhóm này, ban tổ chức khuyến khích theo các định hướng sau: Các sản phẩm, giải pháp đã được thương mại hóa; Các công trình nghiên cứu khoa học đã được đóng gói, sẵn sàng chuyển giao hoặc đã được chuyển giao; Các dự án khởi nghiệp sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tế; Các sản phẩm, giải pháp đã được ứng dụng trong công tác xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Hồ sơ dự thi nhận đến ngày 31/7/2020, đăng ký thông tin tham dự qua cổng thông tin điện tử http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky (dành cho đối tượng nhóm 1).

Với nhóm 2, điền bản đăng ký dự thi và bản mô tả sản phẩm dự thi trên trang web http://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/dang-ky.

Theo KHPTO