Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019

Với chủ đề “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới cho Cộng đồng ASEAN bền vững”, Hội nghị các nhà khoa học trẻ ASEAN 2019 là một trong những hoạt động quan...