Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Nghị định 107/2020/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày ban hành 14/09/2020
Loại văn bản / tài liệu Nghị định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 2947 | Tải về : 4112 Tải về
Nội dung chi tiết