Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Quyết định 05/2017/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Ngày ban hành 16/03/2017
Loại văn bản / tài liệu Quyết định
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Khoa học và công nghệ
Người ký duyệt Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành
Xem : 4295 | Tải về : 1606 Tải về
Nội dung chi tiết

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia