Tìm kiếm nâng cao
Tên / Số / ký hiệu : Thông tư 18/2019/TT-BTTTT
Về việc / trích yếu

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Ngày ban hành 25/12/2019
Loại văn bản / tài liệu Thông tư
Là công văn (văn bản) Chưa xác định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Mạnh Hùng
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Thông tin và Truyền thông
Xem : 2349 | Tải về : 3838 Tải về
Nội dung chi tiết