“Tòa nhà nano chọc trời” giúp vi khuẩn chuyển đổi ánh nắng mặt trời thành điện năng

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/03/2022 12:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1548 In bài viết