Bộ Khoa học và Công nghệ đồng hành với tỉnh Đắk Nông đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương

Cập nhật vào: Thứ hai - 11/10/2021 13:00 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3038 In bài viết