Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tiếp và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KH&CN cho Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 05/08/2019 15:58 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1051 In bài viết