Hội nghị triển khai Sự kiện: Trình diễn, kết nối cung - cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2019 tại Gia Lai

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/05/2019 19:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 948 In bài viết