Hội thảo “Kết nối các nguồn lực thông tin KH&CN quốc tế phục vụ thương mại hóa kết quả nghiên cứu giữa trường đại học và doanh nghiệp”

Cập nhật vào: Thứ sáu - 03/05/2019 16:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1044 In bài viết