Lãnh đạo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia làm việc với một số bộ, ngành và địa phương về việc phối hợp triển khai hoạt động thông tin, thống kê khoa học và công nghệ

Cập nhật vào: Thứ năm - 13/06/2019 10:15 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 832 In bài viết