Nghiên cứu cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp chế tạo máy và thiết bị dùng trong sản xuất, bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản nhằm đẩy nhanh hiện đại hóa, công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho nông

Cập nhật vào: Thứ tư - 18/09/2019 13:12 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1431 In bài viết