Giúp sinh viên tự chế tạo vệ tinh

Giúp sinh viên tự chế tạo vệ tinh

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ phối hợp cùng các trường đại học giúp sinh viên chế tạo vệ tinh siêu nhỏ tại trường, thay chỉ vì chỉ dạy lý thuyết là...

  Trang trước  1 2 3 ... 26 27 28 29  Trang sau