Các quốc gia phải nỗ lực gấp ba để đạt mục tiêu 2 độ C, kết luận đánh giá hàng năm về khí thải toàn cầu, hành động khí hậu

Cập nhật vào: Thứ tư - 02/01/2019 10:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1096 In bài viết