Các tính chất electronic của các cấu trúc nano dựa trên graphene và các vật liệu hai chiều liên quan

Cập nhật vào: Thứ ba - 16/11/2021 21:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 791 In bài viết