Chế tạo cảm biến miễn dịch lai hóa dựa trên cơ chế ghi nhận song song điện hóa - cộng hưởng plasmon bề mặt để xác định một số chất ô nhiễm hữu cơ trong nguồn nước

Cập nhật vào: Thứ năm - 10/11/2022 13:09 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 404 In bài viết