Chế tạo cảm biến sinh học glucose thế hệ mới không sử dụng enzyme trên nền vật liệu lỗ xốp đa tầng kim loại Au, Cu, Ni

Cập nhật vào: Thứ tư - 30/11/2022 12:36 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 792 In bài viết