Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các chấm lượng tử Graphene được chức năng hóa, nhằm định hướng ứng dụng làm vật liệu quang điện mới

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/05/2023 00:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 438 In bài viết