Chế tạo vật liệu có cấu trúc trật tự hai chiều trên cơ sở SiO2 và nano kim loại quý (SiO2/Au, SiO2/Ag) nhằm ứng dụng trong hấp thu năng lượng và cảm biến nhạy quang

Cập nhật vào: Thứ sáu - 24/05/2024 00:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 118 In bài viết