Chọn tạo giống bông thuần xơ màu và bông lai xơ trắng có năng suất cao, phẩm chất tốt và chống chịu sâu hại

Cập nhật vào: Thứ năm - 05/12/2019 04:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2120 In bài viết