Chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình trồng chuối già Philippines đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ở vùng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau

Cập nhật vào: Thứ hai - 10/06/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 58 In bài viết