Đánh giá các gen biểu hiện và xác định một số chỉ thị phân tử của các chủng Salmonella gây bệnh và đa kháng thuốc phân lập được từ thịt bán lẻ ở Hà Nội

Cập nhật vào: Thứ hai - 07/03/2022 01:20 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 795 In bài viết