Đánh giá hiện trạng phông phóng xạ môi trường biển Việt Nam, nghiên cứu khả năng phát tán và ảnh hưởng phóng xạ từ các nhà máy điện hạt nhân đang vận hành gần lãnh thổ Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ sáu - 26/04/2024 11:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 157 In bài viết