Đánh giá tác động di truyền của việc di nhập cá trê phi và nghề nuôi cá trê lai (Clarias macrocephalus x C. gariepinus) đến nguồn gien cá trê vàng (C. macrocephalus) bản địa ở Đồng bằng Sông Cửu Long

Cập nhật vào: Thứ tư - 25/12/2019 21:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 3264 In bài viết