Điều chế các hệ nanogel nhạy nhiệt trên cơ sở polysaccharide sulfate để mang-nhả chậm hiệu quả cisplatin và các thuốc chống ung thư kém tan trong nước

Cập nhật vào: Chủ nhật - 21/02/2021 23:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 896 In bài viết