Điều chế chất lỏng ion đặc nhiệm (TSILs) làm xúc tác cho phản ứng tạo nối C-C, C-N và làm chất điện giải cho pin mặt trời chất màu nhạy quang (DSC)

Cập nhật vào: Thứ năm - 25/06/2020 21:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1243 In bài viết