Hiện đại hóa hệ thống quan trắc và mô phỏng/dự báo các điều kiện khí tượng hải văn - môi trường biển và đới ven bờ độ phân giải cao phục vụ khai thác bền vững tài nguyên biển và giảm thiểu rủi ro thiên tai

Cập nhật vào: Thứ ba - 29/11/2022 10:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 579 In bài viết