Hoàn thiện công nghệ trồng trọt, sản xuất cao định chuẩn và sản xuất chế phẩm từ cây Dây thìa canh (Gymnema sylvestre (Retz.) R.Br. ex Schult) hỗ trợ điều trị đái tháo đường

Cập nhật vào: Thứ tư - 30/09/2020 15:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1353 In bài viết