Hoàn thiện công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm có cơ cấu thuỷ lực áp dụng cho các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/01/2024 00:02 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 153 In bài viết