Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sơn alkyd dung môi - nước có hàm lượng VOC thấp công suất 15.000 tấn/năm

Cập nhật vào: Thứ hai - 28/06/2021 10:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 987 In bài viết