Hoàn thiện qui trình sản xuất geraniin từ vỏ quả chôm chôm (Nephelium lappaceum L.) hỗ trợ điều trị bệnh cao huyết áp và bệnh đái tháo đường

Cập nhật vào: Thứ ba - 13/06/2023 11:26 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 592 In bài viết