Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất viên nang Zerumboner từ cây Gừng gió Việt Nam (Zingiber Zerumbet Smith) để hỗ trợ điều trị ung thư

Cập nhật vào: Thứ sáu - 29/07/2022 12:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 948 In bài viết