Khai thác và phát triển nguồn gen ngũ vị tử (Schisandra Sphenanthera Rehd.Et wills) tại Ngọc Linh tạo nguyên liệu làm thuốc

Cập nhật vào: Thứ năm - 01/07/2021 12:49 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 858 In bài viết