Khai thác và phát triển nguồn gen Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T. Tsai et K.M. Feng) và Hoàng liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC) làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Cập nhật vào: Thứ sáu - 02/10/2020 15:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1399 In bài viết