Nghiên cứu các đặc tính vật lý quan trọng của hệ thấp chiều tạo bởi vật liệu graphene và vật liệu tựa graphene bằng phương pháp nguyên lý ban đầu

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/12/2021 14:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 886 In bài viết