Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý chất lượng đối với axit nitric cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và các sản phẩm công nghiệp

Cập nhật vào: Thứ hai - 18/09/2023 11:04 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 180 In bài viết