Nghiên cứu áp dụng công nghệ chọn lọc bằng chỉ thị phân tử nhằm nâng cao năng suất sinh sản của lợn nái Landrace và Yorkshire

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/07/2020 08:40 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1652 In bài viết